ร่วมมือกับองค์กรช่วยเหลือภัยพิบัติ โดยไม่หวังผลกำไร

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนา ของประชาชนในท้องถิ่นที่มีความเสี่ยงต่อสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ จึงได้มีความพยายามจากภาครัฐ ทั้งรัฐบาลส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงาน องค์กร และเครือข่ายต่างๆ จากทุกภาคส่วน ในการเตรียมพร้อมป้องกัน และหาแนวทางในการลดผลกระทบที่จะเกิดจากภัยชนิดต่างๆ หากแต่การพยายามทำความเข้าใจ เรียนรู้ และประยุกต์ใช้วิธีการต่างๆ ทั้งศาสตร์เชิงโครงสร้างที่ก้าวหน้าและภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น ไม่ได้หมายความว่าภัยดังกล่าวนั้นจะหายไปผู้คนยังคงต้องเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้า รับมือ และจัดการกับภาวะอันไม่พึงประสงค์ดังกล่าว ให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินน้อยที่สุด รวมทั้งสามารถที่จะกลับฟื้นคืนสู่ภาวะการใช้ชีวิตที่ปรกติในเร็ววัน

ความสามารถของชุมชนในการตอบสนองต่อภัยพิบัตินั้นถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำเนินการต่อการเตรียมพร้อมรับมือและฟื้นฟู เพราะแท้ที่จริงแล้วบุคคลกลุ่มแรกที่จะต้องรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนั้น คือ ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ที่เกิดภัยนั่นเองซึ่งเป็นผู้ที่รู้จักพื้นที่และสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และประชากรดีที่สุด อันเป็นส่วนสำคัญในการจัดการภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การเรียนรู้เบื้องต้นต่อภัยต่างๆ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักปฏิบัติในการรับมือต่อสถานการณ์ภัย และแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองต่อภัยพิบัติจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมพร้อม และพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในองค์รวม

Posted in คืนความสุข | Tagged | Comments Off

องค์กรช่วยเหลือภัยพิบัติ โดยไม่หวังผลกำไรคือเพื่อนแท้ยามยาก

“เพื่อนแท้คือเพื่อนที่มาในยามยาก” คำกล่าวนี้เป็นจริงเสมอ โดยเฉพาะในภาวะวิกฤติภัยพิบัติ หายนภัย ที่มนุษย์ประสบอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าต่างประเทศหรือในบ้านเราเอง

เราได้เห็นภาพการช่วยเหลือกันระหว่างคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน มุ่งตรงไปยังพื้นที่ประสบภัยให้เร็วที่สุด…เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือ

การช่วยส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์…ช่วยชีวิตในนาทีวิกฤติ และอีกนานาสารพัดวิธีที่คนเราจะช่วยกันได้ สิ่งเหล่านี้ถูกเรียกว่าพลังจาก “อาสาสมัคร” หรือในระยะหลังมานี้เรียกว่าพลังแห่ง “จิตอาสา”

แต่ไม่ว่าจะเรียกเขาและเธอเหล่านั้นด้วยนามใด สิ่งหนึ่งที่ไม่แตกต่างกันก็คือ บุคคลเหล่านั้นได้เข้ามาในยามคับขัน พร้อมด้วยความปรารถนาดีที่มีต่อผู้ประสบภัย มีความตั้งใจอยากจะช่วยให้ผู้คนพ้นทุกข์ แล้วก็จากไป

“จนถึงวันนี้…ก็ยังคงมีอาสาสมัคร เป็นพลังจิตอาสาที่ทำงานในพื้นที่ประสบภัยอยู่อย่างต่อเนื่อง” มาซาฮารุ นาคากาวะ สำนักงานกรรมการความช่วยเหลือฟื้นฟูหายนภัยอิชิโนมากิ (IDRAC) กล่าวหลังจากภัยแผ่นดินไหวและสึนามิถล่มญี่ปุ่นไปเกินครึ่งปีแล้ว
กรรมการความช่วยเหลือฟื้นฟูหายนภัยอิชิโนมากิ หรือเรียก

สั้นๆว่า ไอดีอาร์เอซี นี้เป็นเครือข่ายประสานงานองค์การพัฒนาเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร ที่เข้ามาทำงานอาสาสมัครในพื้นที่ประสบภัย เนื่องจากเห็นว่า…

ความช่วยเหลือที่หลั่งไหลลงไปในพื้นที่นั้น หลายครั้งพบว่าเป็นการลงไปอย่างไร้การจัดการ บางพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือมาก บางแหล่งแทบไม่มีใครเหลียวแล ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆกันไป จึงต้องมีการประสานงาน บริหารจัดการ และคนทำงานควรรับทราบว่าใครทำอะไรอยู่ เพื่อจะได้ไม่ทำซ้ำซ้อน หรืออีกแง่หนึ่งอาจหมายถึงการ ประสานระหว่างโครงการกันได้ด้วย

ญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบกับภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง โดยเฉพาะแผ่นดินไหว และด้วยประสบการณ์ที่ต้องเผชิญภัยมีอยู่มากนั่นเอง จึงมีการจัดระบบความช่วยเหลือ โดยมีหน่วยงานหนึ่งเป็นเวทีกลาง เป็นคณะกรรมการประสานงานหลายฝ่ายขึ้น

Posted in คืนความสุข | Tagged , | Comments Off

การให้ที่มีความสุข

น้ำท่วม แผนดินไหว ไฟป่า พายุ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นล้วนแล้วแต่เป็นภัยธรรมชาติทั้งสิ้น  และเมื่อไม่นานมานี้ประเทศไทยเราก็ได้เกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ ที่ส่งผลกระทบต่อคนทั้งชาติคือ น้ำท่วมที่ส่งผลด้านความเสียหายมากมาย  หากเกิดความเสียหายขึ้นแน่นอนว่าก็ต้องมีการช่วยเหลือจากหลากหลายหน่วยงานและอีกหนึ่งส่วนของการช่วยเหลือก็เกิดจากจิตรอาสาของประชาชนทั่วไปเมื่อมีจำนวนมากขึ้นจึงได้เกิดการรวมตัวกันเป็น “องค์กรช่วยเหลือภัยพิบัติโดยไม่หวังผลกำไร” ได้เกิดขึ้น

723366

 

หากเรามาดูกันภายในประเทศไทยแล้วเราก็จะพบเห็นได้อย่างมากมายแต่ “องค์กรช่วยเหลือภัยพิบัติโดยไม่หวังผลกำไร” ในประเทศไทยจะมิได้อยู่ในรูปแบบของหน่วยงานแต่จะมาอยู่รูปแบบขององค์กรหรือบริษัทต่างๆ เช่น โรงเรียนรุ่งอรุณ , บริษัท ป่าใหญ่ครีเอชั่น จำกัด , บริษัท ร่วมทุนชนบท จำกัด , บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด ฯลฯ เป็นต้น  ซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆเราจะสามารถเห็นได้ว่าเมื่อไรที่เกิดภัยพิบัติในประเทศไทยและเหตุการณ์เริ่มที่จะทรงตัวเราก็จะเห็นได้ว่าจะเริ่มมีองค์กรของภาคเอกชนออกมาให้ความช่วยเหลือทั้งในทางด้านทุนทรัพย์และด้านแรงกาย  และถ้าเรามองไปถึงด้านองค์กรที่เป็นสากลก็จะนึกถึงองค์การยูนิเซฟที่ทำงานด้านต่างแทบทุกด้านรวมไปถึงช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ  ซึ่งองค์กรเหล่านี้จะทำไปด้วยจิตรใจที่ศรัทธาไม่ได้คิดหวังถึงผลกำไรที่จะได้แต่เงินทุนที่นำมาใช้จ่ายนี้ก็จะได้มาจากการรับบริจาคในช่องทางต่างๆ  จึงอาจเรียกได้ว่าคนที่เลือกมาทำงานช่วยเหลือสังคมตรงนี้เป็นผู้ที่เสียสละ  จึงเป็นการได้บุญอย่างหนึ่งเช่นกัน

tnews_1392325008_8031

สำหรับบุคคลที่มีจิตอาสาที่ช่วงองค์กรช่วยเหลือภัยพิบัติโดยไม่หวังผลตอนแทนนั้นถือได้ว่าเป็นผู้ที่เสียสละอย่างมากเพราะบุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานด้านสังคม  รายได้ของพวกเขาเหล่านี้ก็มีเพียงแต่งานประจำที่ทำทุกวันเพียงเท่านั้น  และในบางครั้งก็อาจจะต้องออกค่าเดินทางไปเองเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเอง  เราจึงควรที่จะช่วยเหลือในสิ่งที่เราควรช่วยได้ เช่น การบริจาค หรือช่วยในสิ่งที่เราช่วยได้นะครับ

 

 

 

 

 

Posted in คืนความสุข | Tagged , , , | Comments Off