การให้ที่มีความสุข

| Posted by admin
Jul 17 2014

น้ำท่วม แผนดินไหว ไฟป่า พายุ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นล้วนแล้วแต่เป็นภัยธรรมชาติทั้งสิ้น  และเมื่อไม่นานมานี้ประเทศไทยเราก็ได้เกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ ที่ส่งผลกระทบต่อคนทั้งชาติคือ น้ำท่วมที่ส่งผลด้านความเสียหายมากมาย  หากเกิดความเสียหายขึ้นแน่นอนว่าก็ต้องมีการช่วยเหลือจากหลากหลายหน่วยงานและอีกหนึ่งส่วนของการช่วยเหลือก็เกิดจากจิตรอาสาของประชาชนทั่วไปเมื่อมีจำนวนมากขึ้นจึงได้เกิดการรวมตัวกันเป็น “องค์กรช่วยเหลือภัยพิบัติโดยไม่หวังผลกำไร” ได้เกิดขึ้น

723366

 

หากเรามาดูกันภายในประเทศไทยแล้วเราก็จะพบเห็นได้อย่างมากมายแต่ “องค์กรช่วยเหลือภัยพิบัติโดยไม่หวังผลกำไร” ในประเทศไทยจะมิได้อยู่ในรูปแบบของหน่วยงานแต่จะมาอยู่รูปแบบขององค์กรหรือบริษัทต่างๆ เช่น โรงเรียนรุ่งอรุณ , บริษัท ป่าใหญ่ครีเอชั่น จำกัด , บริษัท ร่วมทุนชนบท จำกัด , บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด ฯลฯ เป็นต้น  ซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆเราจะสามารถเห็นได้ว่าเมื่อไรที่เกิดภัยพิบัติในประเทศไทยและเหตุการณ์เริ่มที่จะทรงตัวเราก็จะเห็นได้ว่าจะเริ่มมีองค์กรของภาคเอกชนออกมาให้ความช่วยเหลือทั้งในทางด้านทุนทรัพย์และด้านแรงกาย  และถ้าเรามองไปถึงด้านองค์กรที่เป็นสากลก็จะนึกถึงองค์การยูนิเซฟที่ทำงานด้านต่างแทบทุกด้านรวมไปถึงช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ  ซึ่งองค์กรเหล่านี้จะทำไปด้วยจิตรใจที่ศรัทธาไม่ได้คิดหวังถึงผลกำไรที่จะได้แต่เงินทุนที่นำมาใช้จ่ายนี้ก็จะได้มาจากการรับบริจาคในช่องทางต่างๆ  จึงอาจเรียกได้ว่าคนที่เลือกมาทำงานช่วยเหลือสังคมตรงนี้เป็นผู้ที่เสียสละ  จึงเป็นการได้บุญอย่างหนึ่งเช่นกัน

tnews_1392325008_8031

สำหรับบุคคลที่มีจิตอาสาที่ช่วงองค์กรช่วยเหลือภัยพิบัติโดยไม่หวังผลตอนแทนนั้นถือได้ว่าเป็นผู้ที่เสียสละอย่างมากเพราะบุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานด้านสังคม  รายได้ของพวกเขาเหล่านี้ก็มีเพียงแต่งานประจำที่ทำทุกวันเพียงเท่านั้น  และในบางครั้งก็อาจจะต้องออกค่าเดินทางไปเองเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเอง  เราจึงควรที่จะช่วยเหลือในสิ่งที่เราควรช่วยได้ เช่น การบริจาค หรือช่วยในสิ่งที่เราช่วยได้นะครับ